Anna Fiske

(f. 1964)
www.patron.no
© Anna Fiske

Anna Fiske
Palle Puddel kjøper olabukser
2006

Astrid Grønsnes
Fotballen på fatet
2006

Astrid Grønsnes
Fotballen på fatet
2006