Dagny Tande Lid

(1903–1998)
© Dagny Tande Lid

Dagny Tande Lid
Vindens lek
1977

Dagny Tande Lid
Nei for en vår
1971