Gerhard Gjerding

(1889-1971)
© Gerhard Gjerding

O.V. Falck-Ytter
Håkon Håkonson
1949

O.V. Falck-Ytter
Håkon Håkonson
1949

O.V. Falck-Ytter
Håkon Håkonson
1949