Inger K. Giskeødegård

(f. 1956)
© Inger K. Giskenødegård

Harald Grytten
Søskenbarna og andre lykkelige tilstander i Ålesund
1993

Harald Grytten
«På skisseblokka» gjennom Ålesund
1992

Harald Grytten
«På skisseblokka» gjennom Ålesund
1992

Harald Grytten
«På skisseblokka» gjennom Ålesund
1992