Hans Gerhard Sørensen

(1923–1999)
© Hans Gerhard Sørensen

De hellige tre konger
Fabritius Julehilsen
1972

Nikolai S. Leskov
Den forseglede engelen

Fra aarhundredernes legende
1954