Kjell Aukrust

(1920–2002)
© Kjell Aukrust

Jakob Sande
Skreddarsveinen og andre viser
1958

Finn Jor
Galleri Aukrust
1993

Finn Jor
Galleri Aukrust
1993