Kaare Espolin Johnson

(1907–1994)
© Kaare Espolin Johnson

Regine Normann
Ringelihorn
1977

Johan Bojer
Johan Bojer "Den siste viking"
1966


Johan Bojer "Den siste viking"

Asbjørnsen og Moe
Det var en gang...
1981

Asbjørnsen og Moe
Det var en gang...
1981