Kjersti Scheen

(f. 1943)
© Kjersti Scheen

Kjersti Scheen
Prikken og bordet som fløy
1991

Kjersti Scheen
Prikken og bordet som fløy
1991

Kjersti Scheen
Prikken og bordet som fløy
1991

Kjersti Scheen
Prikken og bordet som fløy
1991