Olav Engebrigtsen

(1878–1962)
© Olav Engebrigsten

Margrethe Munthe
Kom skal vi synge
1934

Margrethe Munthe og Sven Svensen
Hjemme og ute. Lesebok