Olav Mosebekk

(1910–2001)
© Olav Mosebekk

Hans E. Kinck
To noveller
1956

Finn Carling
Fyrsten og ynglingen
1952

Asbjørnsen og Moe
Det var en gang...
1981

Asbjørnsen og Moe
Det var en gang...
1981