Randi Monsen

(1910–1997)
© Randi Monsen

Arne Espeland
Durra på eventyr
1944

Otto A. Diserud
Bak disken og på landeveien
1946

Bang
Tanker i hytt og vær
1948